Audioprzewodnik

Czyta: Marek Kasprzyk

Posłuchaj i zwiedź

1 | Przed Bazyliką
2 | Informacje ogólne
3 | Kaplica Szaniawskich
4 | Kaplica św. Katarzyny
5 | Kaplica św. Tomasza z Akwinu
6 | Kaplica Firlejów
7 | Dwie ambony i ołtarze różańcowe
8 | Kaplica Ossolińskich
9 | Kaplica św. Stanisława
10 | Prezbiterium
11 | Kaplica Matki Bożej Ruszelskiej
12 | Ołtarz główny i kaplica Tyszkiewiczów