Informacja dla przewodników

Zasady zwiedzania Bazyliki i klasztoru dominikanów

Zwiedzanie Bazyliki

Miejsca udostępniane zwiedzającym + -
 • Dla zwiedzających udostępniamy regularnie i bez potrzeby dodatkowych ustaleń wnętrze bazyliki wraz z wszystkimi kaplicami w tym Kaplicą Paryską.
 • Zwiedzanie Kaplicy Tyszkiewiczów oraz krypty pod prezbiterium jest możliwe po uprzednim indywidualnym uzgodnieniu. W tym celu prosimy o kontakt mailem na adres: zwiedzanie@kulturanazlotej.pl lub telefonicznie pod numerem: +48 883 394 191.
Czas zwiedzania + -
 • Zwiedzanie bazyliki jest możliwe w godzinach jej otwarcia, jednakże z wyłączeniem czasu gdy sprawowana jest liturgia, t. j.:
  • w dni powszednie od 12.00 do 13.00 oraz od 17.30 do 18.30,
  • w piątki dodatkowo od 9.00 do 10.00.
  • Prosimy ponadto, aby nie zwiedzać bazyliki w trakcie ceremonii ślubnych oraz innych nabożeństw.
  • W niedzielę zwiedzanie bazyliki jest możliwe w godzinach 13.00 – 16.00.
Kierunek zwiedzania + -
 • Szlak zwiedzania całego kompleksu powinien rozpoczynać się przed wejściem do bazyliki, następnie w jej wnętrzu (wraz z kaplicami), przejściem koło zakrystii, przez mały wirydarz i dalej na krużgankach, następnie opuszczenie krużganków przez mały wirydarz i dalej przez drzwi boczne obok dawnej furty.
Obowiązkowa rejestracja grup + -
 • W związku z realizacją przez Klasztor projektu dofinansowanego ze środków publicznych mamy obowiązek gromadzenia informacji na temat ilości osób zwiedzających obiekt.
 • Rejestracji grupy powinien każdorazowo dokonać przewodnik zgłaszając się w zakrystii.
Zasady porządkowe + -
 • Bazylika jest przede wszystkim przestrzenią modlitwy i sprawowania sakramentów. Prosimy o uszanowanie sakralnego charakteru miejsca poprzez stosowny strój i sposób zachowania.
 • Podczas zwiedzania nie wolno używać własnego systemu nagłośnienia, za wyjątkiem indywidualnego systemu audio-guide z użyciem słuchawek lub audio przewodników również zaopatrzonych w słuchawki.
Zasady sanitarne + -
 • W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną zwiedzający są zobowiązani do:
  • dezynfekcji rąk przy wejściu do bazyliki,
  • utrzymywania bezpiecznej odległości od innych osób,
  • zakrywania nosa i ust za pomocą maseczki lub innej formy zabezpieczenia.

Zwiedzanie klasztoru

Miejsca udostępniane zwiedzającym + -
 • Na terenie Klasztoru zwiedzającym udostępniamy regularnie i bez potrzeby dodatkowych ustaleń krużganki, Skarbiec, Salę Unii Lubelskiej i mały wirydarz.
 • Możliwe jest zorganizowanie spotkania lub wykładu w Sali Unii Lubelskiej lub auli po po uprzednim indywidualnym uzgodnieniu. W tym celu prosimy o kontakt mailem na adres: zwiedzanie@kulturanazlotej.pl lub telefonicznie pod numerem: +48 883 394 191.
Czas zwiedzania + -
 • Zwiedzanie krużganków i Skarbca jest możliwe w godzinach 10.00 – 17.00.
Kierunek zwiedzania + -
  • Szlak zwiedzania całego kompleksu powinien rozpoczynać się przed wejściem do bazyliki, następnie w jej wnętrzu (wraz z kaplicami), przejściem koło zakrystii, przez mały wirydarz i dalej na krużgankach, następnie opuszczenie krużganków przez mały wirydarz i dalej przez drzwi boczne obok dawnej furty.
Obowiązkowa rejestracja grup + -
 • W związku z realizacją przez Klasztor projektu dofinansowanego ze środków publicznych mamy obowiązek gromadzenia informacji na temat ilości osób zwiedzających obiekt.
 • Rejestracji grupy powinien każdorazowo dokonać przewodnik zgłaszając się w zakrystii.
Zasady porządkowe + -
 • Klasztor jest przede wszystkim miejscem życia braci i pracy duszpasterskiej. Prosimy o uszanowanie charakteru tego miejsca. 
 • Podczas zwiedzania krużganków prosimy nie wychodzić na wewnętrzny duży wirydarz, natomiast na małym wirydarzu prosimy nie gromadzić grup, a jedynie przechodzić przez niego.
Zasady sanitarne + -
 • W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną zwiedzający są zobowiązani do:
  • dezynfekcji rąk przy wejściu do bazyliki,
  • utrzymywania bezpiecznej odległości od innych osób,
  • zakrywania nosa i ust za pomocą maseczki lub innej formy zabezpieczenia.
W naszej Bazylice realizowany jest projekt Klasztor w sercu miasta – renowacja Bazyliki Ojców Dominikanów w Lublinie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury