„Anejnu” – Odpowiedz nam…

Wielkopostne Śpiewanie 2021

06

luty

Symcha Keller
z zespołem

Zapraszamy na trzeci koncert tegorocznego cyklu Wielkopostne Śpiewanie.

Fragmenty żydowskich modlitw związanych z najważniejszymi wydarzeniami liturgicznymi ubrane w brzmienia to widowisko przygotowane przez Symcha Keller z zespołem. Autorzy prezentowanej muzyki pochodzą z kręgu twórców chasydzkich, który jest najbardziej mistycznym i ekstatycznym odłamem judaizmu. Pełne tajemnicy pieśni zabrzmią na nowo w Lublinie, który w XIX wieku był uznawany za centrum chasydyzmu.

Program
1. Loj jumiszi - Nie opuszczą ust naszych / Fragment modlitwy sobotniej.
2. Nigun Gur II / Pieśń Chasydów z Góry Kalwarii.
3. Kojl dojdi / Głos oblubieńca - fragment Pieśni nad pieśniami (Chasydzi z Lubawicza).
4. Rikud / Taniec Chasydów z Góry Kalwarii.
5. Neszumu - Dusza / Fragment modlitwy porannej.
6. Psalm 130 - Z głębokości wołam do Ciebie.
7. Nigun Gur III / Pieśń Chasydów z Góry Kalwarii.
8. Wechuajr ajnajni - Oświeć oczy nasze / fragment modlitwy porannej.
9. Areszes sefusajni - grzechy ust naszych / Fragment modlitw świątecznych (Chasydzi z Modżyc).
10. Psalm 23 - Pan jest pasterzem moim.
11. Hallel - Psalmy wielbiące Fragmenty modlitwy świątecznej. Melodie pochodzą z przedwojennej tradycji żydów łódzkich.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami koncert odbędzie się z udziałem publiczności (przy udostępnieniu połowy miejsc siedzących). Wszyscy uczestnicy koncertu zobowiązani są do zakrycia nosa i ust oraz utrzymywania bezpiecznego dystansu do innych osób.

Ponadto w koncercie będzie można uczestniczyć za pośrednictwem transmisji na żywo w sobotę, 6. marca o godzinie 19:00 na naszym kanale YouTube. Odpowiednie okno z łączem do oglądania koncertu znajduje się poniżej.

Cykl Koncertów
Wielkopostne Śpiewanie

Wielkopostne Śpiewanie w Bazylice Dominikanów w Lublinie zaczęło się w 2001 roku. Z czasem ukształtował się cykl koncertów, które odbywają się we wszystkie sześć weekendów Wielkiego Postu, dawniej w niedzielę, od bieżącego roku w soboty.

XXI edycja festiwalu otwiera nowy rozdział. Stawiając na różnorodność oraz odważne i nowatorskie rozwiązania chcemy, aby Wielkopostne Śpiewanie było okazją do indywidualnego spojrzenia na to, co nieprzemijające. Poprzez różnorodną muzykę, zarówno dawną, jak i współczesną, a nierzadko tworzoną specjalnie na nasze zamówienie, chcemy tworzyć przestrzeń artystyczną, pozwalającą na zadawanie pytań o to, co najważniejsze, miłość i cierpienie, szczęście i przemijanie, to co Święte i grzech.
Nad repertuarem Wielkopostnego Śpiewania czuwa dyrektor artystyczna festiwalu - Joanna Głogowska-Szychta. Organizacją całego przedsięwzięcia zajmuje się Fundacja Restaurare Basilicam, dzięki której udało się w znacznej mierze odnowić wnętrze kościoła, w którym odbywają się koncerty oraz zapewnić ciągłość projektów kulturalnych. W bieżącym roku Fundacja zbiera środki na renowację zabytkowych organów oraz kontynuację działalności kulturalnej.

Bracia Dominikanie

Podczas projekcji zobaczymy sceny z życia Chrystusa od momentu zwiastowania do wniebowstąpienia, a obrazowi towarzyszyć będzie wykonywany na żywo akompaniament.

Filip Presseisen / Organista

Mamy nadzieję, że przygotowane przez nas koncerty skłonią Państwa do refleksji i pomogą w głębszym przeżywaniu tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa.

Joanna Głogowska-Szychta / Dyrektor Artystyczny

Muzycy wykonają koncert na instrumentach historycznych, wzorowanych na tych z epoki baroku, dzięki czemu prezentacja wybranych dzieł będzie wiarygodnym oddaniem myśli kompozytorów. Czteroosobowemu zespołowi instrumentalnemu towarzyszyć będzie aktor, który poprzez deklamację wybranych tekstów, również z epoki, pomoże słuchaczom głębiej przeżyć owy koncert w kontekście męki i śmierci Pana Jezusa.

Per amore del barocco / Zespół

Zdjęcia

fot. Jacek Sadowski

Wideo

zdjęcia: Kultura na Złotej
dźwięk: Piotr Michnikiewicz

„Anejnu”
– Odpowiedz nam...