Apifonia / Matki i córki

17

sierpień

Ewa Grochowska i NoBody

Mowa pszczół jest dla człowieka (zaraz po komunikacie zapachowym) najbardziej tajemniczą i niezbadaną częścią ich życia. Związana jest bezpośrednio z ekspresją ruchową tych owadów, a ta z kolei jest wynikiem nieustającego przepływu energii w roju.

Człowiek jest w stanie odkryć jedynie jej nikły ułamek, ponieważ ludzkie ucho pozwala odbierać określony zakres częstotliwości. W dalszych próbach z pomocą mogą przyjść jedynie wyrafinowane narzędzia. Badanie języka pszczół to zatem nie tylko kwestia odkrywania znaczeń poszczególnych dźwięków, ale w ogóle kwestia ich słyszenia.

Ten świat nadal pozostaje przed człowiekiem okryty tajemnicą. Jeśli go nie rozumiem, pozostaje mi przyglądanie się i oswajanie, jak również delektowanie się właśnie tym „zakrytym”. Temu służy nagrywanie na taśmy magnetyczne dźwięków pszczół, podobnie jak wprowadzanie w ten świat komunikatów z fal radiowych, wśród których nieświadomie poruszamy się tak my jak i pszczoły. Płyną one z „nieznanego”, wypełniają eter, są jak jakiś żywioł, który, gdy go okiełznamy daje niezwykłą moc komunikacji.

Koncert odbędzie się w naszej Bazylice w niedzielę, 22. sierpnia o godzinie 14:00.

Zgodnie z obowiązującym prawem podczas koncertu w Bazylice może przebywać ograniczona ilość osób. Wszystkich uczestników prosimy o zasłonięcie nosa i ust oraz utrzymywanie bezpiecznego dystansu od innych osób podczas całego koncertu.