Beatus Vir

Wielkopostne Śpiewanie 2020

16

październik

Beatus Vir

Zapraszamy na ostatni koncert tegorocznego cyklu Wielkopostne Śpiewanie. Zespół złożony z Akademickiego Chóru Politechniki Lubelskiej przygotowanego przez Elżbietę Krzemińską oraz Chóru I LO w Lublinie - "Lorien" przygotowanego przez Joannę Głogowską-Szychtę i Paulinę Jurczyszyn, solistów: Darię Łachocą (sopran) i Agnieszkę Tyrawską-Kopeć (sopran) w towarzyszeniu orkiestry Stowarzyszenia Wschód Kultury zaprezentuje utwór Antonio Vivaldiego Beatus Vir. Dyryguje prof. Elżbieta Krzemińska.

Beatus vir rv 597 to utwór, który powstał w 1917 roku. Napisany jest na solistów, dwa chóry mieszane i orkiestrę. Tekst nad jakim pochylił się kompozytor to Psalm 112 (111). Jest to utwór o charakterze mądrościowym, ukazujący nam postać człowieka sprawiedliwego, który boi się Pana, ale z ufnością i miłością przyjmują Jego wolę w oczekiwaniu na spotkanie z Nim po śmierci.

Psalm 112 (111)
Szczęśliwy mąż, który się boi Pana
i wielkie upodobanie ma w Jego przykazaniach.
Potomstwo jego będzie potężne na ziemi:
pokolenie prawych dozna błogosławieństwa.
Dobrobyt i bogactwo będzie w jego domu,
a sprawiedliwość jego przetrwa na zawsze.
Wschodzi w ciemności jako światło dla prawych,
łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.
Dobrze się wiedzie mężowi, który lituje się i pożycza,
postępuje w swych sprawach uczciwie.
Na pewno się nie zachwieje;
sprawiedliwy będzie w wiecznej pamięci.
Nie będzie się lękał niepomyślnej nowiny;
mocne jego serce, zaufało Panu.
Serce jego stateczne lękać się nie będzie,
aż z góry spojrzy na swych przeciwników.
Rozdaje - obdarza ubogich,
sprawiedliwość jego będzie trwała zawsze;
potęga jego wzmoże się ze sławą.
Widzi to występny, gniewa się,
zgrzyta zębami i marnieje.
Pragnienie występnych wniwecz się obróci.


Koncert bez udziału publiczności będzie transmitowany w niedzielę, 13. grudnia o godzinie 15:00 na naszym kanale YouTube. Odpowiednie okno z łączem do oglądania koncertu znajduje się na dole strony.

fot. Jr Korpa (Unsplash).

Cykl Koncertów
Wielkopostne Śpiewanie
20 Jubileuszowa Edycja

Początki Wielkopostnego Śpiewania w Bazylice Dominikanów w Lublinie sięgają 2001 roku. Za pierwszym razem odbył się jeden koncert, w drugim roku pięć, a od 2003 roku wydarzenie tworzy cykl koncertów, które odbywają się we wszystkie sześć niedziel Wielkiego Postu. Od 2006 roku organizatorem Wielkopostnego Śpiewania jest Fundacja Restaurare Basilicam.

Dyrektorem artystycznym festiwalu od jego początków była prof. Elżbieta Krzemińska, która w 2018 roku przekazała pałeczkę nowemu zespołowi pod kierownictwem Joanny Głogowskiej-Szychty.
Dwudziesta edycja otwiera nowy rozdział w historii Wielkopostnego Śpiewania. Pragniemy kontynuować tradycję muzycznych rekolekcji prezentując przede wszystkim muzykę współczesną – najnowszą, tworzoną niekiedy specjalnie na nasze zamówienie, nie zapominając o muzyce dawnej, klasycznej czy ludowej.

Wybuch pandemii Covid-19, a co za tym idzie zamknięcie kościołów i zaprzestanie działań artystycznych przerwał nieoczekiwania nasz Cykl Koncertów Wielkopostne Śpiewanie, pozostawiając niedosyt. Dlatego postanowiliśmy aby nie przekładać koncertów na przyszły Wielki Post, ale wykonać je jeszcze w tym roku, w dogodnych dla artystów terminach. Odbędą się one kolejno w czerwcu, wrześniu, październiku i listopadzie. Nowością będzie to, że każdy z koncertów będzie transmitowany online na kanale YouTube naszego klasztoru.

Mamy nadzieję, że przygotowane przez nas koncerty skłonią Państwa do refleksji i pomogą w głębszym przeżywaniu tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa.

Bracia Dominikanie

Koncert pt. „Noli me tangere” jest zaproszeniem do pójścia po śladach Marii Magdaleny, zachętą do wsłuchania się w Jej świadectwo dotyczące życia, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Wybranym z Pisma Świętego tekstom, z zachowaniem ich oryginalnego kształtu i brzmienia, nadano formy utworów muzycznych, w taki sposób, aby poprzez ich rozważanie stworzyć przestrzeń dla chrześcijańskiej modlitwy i medytacji.

Maciej Adamczak / Kontrabasista

Dwudziesta edycja otwiera nowy rozdział w historii Wielkopostnego Śpiewania. Pragniemy kontynuować tradycję muzycznych rekolekcji prezentując przede wszystkim muzykę współczesną – najnowszą, tworzoną niekiedy specjalnie na nasze zamówienie, nie zapominając o muzyce dawnej, klasycznej czy ludowej.

Joanna Głogowska-Szychta / Dyrektor Artystyczny

Zdjęcia

fot. Radosław Więcłąwek OP

Wideo

zdjęcia i dźwięk: Kultura na Złotej

Beatus Vir Online