Żydowskie i chrześcijańskie inspiracje dialogu

VI Kongres Kultury Chrześcijańskiej

02

październik

Debata Dwóch Ambon

Serdecznie zapraszamy na Debatę Dwóch Ambon - Żydowskie i chrześcijańskie inspiracje dialogu z udziałem prof. Pawła Śpiewka (Uniwersytet Warszawski) oraz arcybiskupa Grzegorza Rysia. Spotkanie jest wydarzeniem towarzyszącym VI Kongresu Kultury Chrześcijańskiej.

Zapraszamy do naszej Bazyliki wtorek 13 października o godzinie 19:00.

Prowadzi ojciec Tomasz Dostatni OP.

Zgodnie z obowiązującym prawem podczas spotkania w Bazylice może przebywać maksymalnie 150 osób - decyduje kolejność przybycia. Wszystkich uczestników prosimy o zasłonięcie nosa i ust oraz utrzymywanie bezpiecznego dystansu od innych osób podczas całego koncertu.

Kongres Kultury Chrześcijańskiej

Więcej o VI Kongresie Kultury Chrześcijańskiej w linkach poniżej.