"Klasztor w sercu miasta" Renowacja Bazyliki Ojców Dominikanów w Lublinie” w ramach Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 "Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury". Projekt obejmuje: • renowacje całej Bazyliki (oprócz kaplicy Tyszkiewiczów i prezbiterium, które zostały odrestaurowane w poprzednich latach) • prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku wraz...

Read More