Do końca 2016 roku: - prace konserwatorskie elewacji północnej ściany kościoła; - wewnątrz bazyliki prace konstrukcyjne - zszywanie i iniekcje sklepień nawy głównej i naw bocznych; - zaawansowane prace: konserwacja techniczna i estetyczna Kaplicy MB Paryskiej; - zaawansowane prace: konserwacja estetyczne w Kaplicy Ossolińskich oraz Kaplicy Firlejów; - zaawansowane...

Read More