Co dalej?

Z klasztorem na Złotej
KULTURA NA ZŁOTEJ

Przez ponad siedem wieków na wzgórzu powstawał klasztor, który dzisiaj stanowi ważną część Starego Miasta. W ostatnich latach bazylika i większa część klasztoru odzyskały swój blask. Dalszą renowacją zabytkowych pomieszczeń zajmuje się powołana w tym celu Fundacja Restaurare Basilicam.

Chcemy, aby klasztor na Złotej był miejscem, które tętni życiem. Każdego dnia w bazylice odprawiamy msze święte i nabożeństwa oraz oferujemy możliwość spowiedzi. Przy klasztorze działają duszpasterstwa i grupy, w których osoby w różnym wieku mogą znaleźć swoją drogę rozwoju wiary. Wiele spotkań i wykładów porusza także tematy z innych dziedzin, jak kultura, sztuka, historia, czy zagadnienia społeczne. Ważnym rysem klasztoru jest także ekumenizm i współdziałanie w szeregu inicjatyw z przedstawicielami innych kościołów chrześcijańskich.

2020
Nowe otwarcie
Zaangażowanie w życie kulturalne Lublina jest jedną z kluczowych form działalności dominikanów w Lublinie. W bazylice regularnie odbywają się koncerty. Wiele z nich, jak Wielkopostne Śpiewanie, Zaduszki Jazzowe czy Koncert dla Przyjaciół zdążyły się już na stałe wpisać w kulturalny kalendarz naszego miasta. We współpracy z innymi instytucjami kultury oraz samorządem naszego miasta i regionu chcemy brać aktywny udział w tworzeniu kulturalnej oferty Lublina, zapraszając na wydarzenia muzyczne, wystawy, spotkania i wykłady. Zapraszamy na Złotą.