Realizacja prac

etapy remontu

 

Etap I

fot. Opoka Consulting

Etap II

fot. Opoka Consulting

Etap III

fot. Piotr Niemczyk

KKZ M. Filip, A. Filip s.c.

Generalny wykonawca prac remontowych
W naszej Bazylice realizowany jest projekt Klasztor w sercu miasta – renowacja Bazyliki Ojców Dominikanów w Lublinie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury