Kaplica Hulewiczów

TEKST: WALDEMAR KAPEĆ OP, FOT. JACEK SADOWSKI

Została zbudowana w 1678 r.

Ołtarz nieznanego artysty w typie rokoka powstał po 1678 r. Z tego też czasu pochodzi obraz Przemienienia Pańskiego (anonimowy malarz). Na zwieńczeniu ołtarza znajduje się obraz św. Józefa z Dzieciątkiem pochodzący z 2 poł. XVIII w. Przy kolumienkach stoją figury prawdopodobnie proroka Eliasza i św. Barbary. Na szczycie ołtarza ustawiono figurę przedstawiającą Zmartwychwstałego Chrystusa lub św. Jana Chrzciciela.

Przy wejściu do kaplicy stoi ludowa rzeźba Chrystusa Frasobliwego, z pocz. XVIII w.