Kaplica Korczmińskich

TEKST: WALDEMAR KAPEĆ OP, FOT. JACEK SADOWSKI

Architektura kaplicy jest analogiczna do kaplic sąsiednich.

Ołtarz w stylu późnego baroku powstał około 1700 r. – dzieło nieznanego artysty. W ołtarzu znajduje się krucyfiks w stylu renesansowo-barokowym (być może z pocz. XVII w.). Obok krzyża umieszczono figury w stylu ludowego baroku z XVII w. przedstawiające Matkę Boską Bolesną i św. Jana Apostoła. Prawdopodobnie te figury pochodzą z ołtarza w kaplicy Matki Boskiej Ruszelskiej.