Kaplica Matki Boskiej Ruszelskiej

TEKST: WALDEMAR KAPEĆ OP, FOT. JACEK SADOWSKI, PIOTR MACIUK

Zbudowana w 1729 r. p. w. św. Andrzeja. Po umieszczeniu w ołtarzu, po 1768 r., obrazu Matki Boskiej Ruszelskiej, zmieniono wezwanie kaplicy.

Jest to konstrukcja w kształcie czworoboku, zwieńczonego profilowanym belkowaniem i nieckowym sklepieniem, zdobiona narożnymi pilastrami. Ołtarz w stylu wczesnego rokoka zbudował w latach 1767-68 Johann Praxel. W retabulum znajduje się ozdobna wnęka z obrazem z pocz. XVII w. przedstawiającym Matkę Boża z Dzieciątkiem. Był to obraz szczególnie czczony przez o. Pawła Ruszla – stąd nazwa: Matka Boska Ruszelska.

We wnętrzu kaplicy, ponad wejściem, został zawieszony XVIII-wieczny portret o. Pawła Ruszla. Naprzeciw ołtarza wisi XVIII-wieczny obraz nieznanego artysty przedstawiający Matkę Boską ze św. Dominikiem i św. Franciszkiem z Asyżu. Tutaj też zachował się jeden z dwóch późnobarokowych konfesjonałów (poł. XVIII w.).