Kaplica św. Katarzyny

teKST: WALDEMAR KAPEĆ OP, FOT. JACEK SADOWSKI

W sensie architektonicznym jest to konstrukcja analogiczna do poprzedniej kaplicy, zbudowana około poł. XVII w. Prawdopodobnie i ten ołtarz został wykonany przez Sebastiana Zeisela.

W ołtarzu znajduje się obraz z poł. XVII w. przedstawiający św. Katarzynę ze Sieny, dominikankę, stygmatyczkę i doktora Kościoła. Po bokach ołtarza stoją dwie alegoryczne figury symbolizujące wiarę (z krzyżem) i męczeństwo (koło zębate). Na zwieńczeniu ołtarza umieszczono obraz św. Agaty z pocz. XVIII w.

Na ścianie zachodniej został zawieszony obraz z pocz. XVIII w. przedstawiający odwrót wojsk Chmielnickiego spod Lublina po modlitwach i procesji z relikwiami Krzyża Świętego.