Kaplica św. Stanisława

TEKST: WALDEMAR KAPEĆ OP, FOT. JACEK SADOWSKI

Została ona zbudowana po 1680 r. na rzucie trapezu, ze sklepieniem nieckowym (kopulastym).

Rokokowy ołtarz pochodzi z około 1760 r. i został zbudowany na wzór ołtarzy pochodzących z warsztatu Sebastiana Zeisela. Obraz przedstawiający św. Stanisława został namalowany na pocz. XVII w. Prawdopodobnie pochodzi on z dawnego głównego ołtarza, ale jeszcze przed wybudowaniem kaplicy Tyszkiewiczów. Na zwieńczeniu ołtarza znajduje się płaskorzeźba przestawiająca Jezusa Dobrego Pasterza.