Kaplica św. Tomasza z Akwinu

TEKST: WALDEMAR KAPEĆ OP, FOT. JACEK SADOWSKI

Kaplica Pszonków (św. Tomasza z Akwinu) jest zbudowana na rzucie prostokąta ze sklepieniem nieckowym (kopulastym), ozdobiona narożnymi pilastrami. Została ufundowana w 1643 r. Rokokowy ołtarz powstał w latach 1765-58 w warsztacie Sebastiana Zeisela w Puławach. Obraz w ołtarzu z XVIII w. przedstawia św. Tomasza z Akwinu, dominikanina. Po bokach ołtarza ustawiono 4 figury świętych z odpowiednimi atrybutami: Augustyna, Grzegorza, Hieronima i Ambrożego. Na zwieńczeniu ołtarza znajduje się płaskorzeźba apoteozy św. Tomasza.

Pod oknem kaplicy została wmurowana nagrobna tablica Adama z Babina Pszonki zm. w 1677 r.

Na ścianie zachodniej zawieszono obraz z pocz. XVIII w., który przedstawia adorację relikwii Krzyża św. przez króla Kazimierza W., posła weneckiego i Eufemię Walicką.