Kaplica Szaniawskich

TEKST: WALDEMAR KAPEĆ OP, FOT. JACEK SADOWSKI

Została zbudowana około 1660 r. na wzór innych kaplic. Wydaje się, że i ten ołtarz z lata 1756-58 pochodzi z warsztatu Sebastiana Zeisela.

Obraz w ołtarzu jest dziełem nieznanego malarza z 2 poł. XVII i przedstawia ostatnią Komunię, której udzielił św. Magdalenie jej brat św. Łazarz, biskup Marsylii. Obraz z XVII w., na zwieńczeniu ołtarza, przedstawia św. Helenę, cesarzową, i św. Makarego, biskupa Jerozolimy, którzy przyczynili się do odnalezienia na Golgocie relikwii Krzyża Świętego.

Na zachodniej ścianie kaplicy wisi słynny obraz „Pożaru Lublina” z 1719 r. Przedstawia on uratowanie miasta od zagłady przez modlitwy i procesję z relikwiami. Przy wejściu do kaplicy, po lewej stronie, umieszczono epitafium Feliksa Konstantego Szaniawskiego, zm. w 1721.