Lista zabytków

poddanych renowacji

Nawa główna

Ambona po stronie lewej (ewangelii) + -
Nazwa / Ilośc / Nr Rejestru / Nr Pozwolenia Konserwatorskiego
Ambona po stronie lewej (ewangelii) / 1 / B/233/78 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Płaskorzeźby ambony / 6 / B/233/79 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Rzeźba „Św. Dominik” / 1 / B/233/80 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Ambona po stronie prawej (lekcji) + -
Nazwa / Ilośc / Nr Rejestru / Nr Pozwolenia Konserwatorskiego
Ambona po stronie prawej (lekcji) / 1 / B/233/78a / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Rzeźba „Św. Tomasz” / 1 / B/233/81 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Chór + -
Nazwa / Ilośc / Nr Rejestru / Nr Pozwolenia Konserwatorskiego
Chór / 1 / B/233/82 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Balustrada / 2 / B/233/82 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Obraz „Św. Cecylia” / 1 / B/233/131 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Prospekt organowy / 1 / B/233/83 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Figura św. Cecylii na prospekcie / 1 / B/233/83 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Szafa z klawiaturą prospektu / 1 / B/233/83 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)

Prezbiterium

Obrazy + -
Nazwa / Ilośc / Nr Rejestru / Nr Pozwolenia Konserwatorskiego
Obraz „Uzdrowienie ociemniałego” / 1 / B/233/128 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Obraz „Ocalenie łodzi” / 1 / B/233/129 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Obraz „Magiczne oddziaływanie relikwii” / 1 / B/233/130 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Drzwi + -
Nazwa / Ilośc / Nr Rejestru / Nr Pozwolenia Konserwatorskiego
Drzwi do zakrystii / 1 / B/233/93 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Drzwi do Kaplicy Paryskiej / 1 / B/233/92a / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)

Nawa boczna lewa (północna)

Nagrobek Piotra Firleja + -
Nazwa / Ilośc / Nr Rejestru / Nr Pozwolenia Konserwatorskiego
Nagrobek Piotra Firleja / 1 / B/233/98 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Obrazy + -
Nazwa / Ilośc / Nr Rejestru / Nr Pozwolenia Konserwatorskiego
Obraz „Zwrócenie Dominikanom skradzionej relikwii przez Henryka, kupca gdańskiego” / 1 / B/233/113 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Obraz „Procesja z relikwią drzewa przed płonącym miastem” / 1 / B/233/116 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Obraz „Przekazanie Dominikanom tacy jako wotum” / 1 / B/233/115 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Obraz „Obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem” / 1 / B/233/108 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Ołtarz Matki Boskiej Różańcowej + -
Nazwa / Ilośc / Nr Rejestru / Nr Pozwolenia Konserwatorskiego
Obraz główny „Matka Boska z Dzieciątkiem”/ 1 / B/233/3 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Obraz górny „Matka Boska podaje św. Dominikowi różaniec” (Matka Boska Szkaplerzna) / 1 / B/233/6 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Obraz „ Zwiastowanie NMP” w ołtarzu bocznym MB Różańcowej / 1 / B/233/5 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Figura „Św. Katarzyna Aleksandryjska” / 1 / B/233/7 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Figura „Św. Cecylia” / 1 / B/233/8 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Figura na górze „Alegoria Czystości i druga niezidentyfikowana alegoryczna postać” / 1 /B/233/9 / B/233/10 / IR.5114.26.1.2013
Figura na górze „Anioł” / 1 / B/233/11 / IR.5144.7.1.2015
Ołtarz Św. Wincentego Ferreriusza (Serca Jezusowego) + -
Nazwa / Ilośc / Nr Rejestru / Nr Pozwolenia Konserwatorskiego
Ołtarz Św. Jacka / 1 / B/233/68 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Obraz górny „Św. Tekla” / 1 / B/233/70 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Obraz główny „Św. Jacek” / 1 / B/233/69 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Figura „Św. Paweł” / 1 / B/233/71 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Figura „Prorok Izajasz” / 1 / B/233/72 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Figura na górze „Bóg Ojciec i aniołowie” / 1 / B/233/73 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Rzeźba Anioł / 1 / B/233/74 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Rzeźba Anioł / 1 / B/233/75 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Płaskorzeźba Cierniem Ukoronowanie / 1 / B/233/76 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)

Nawa boczna prawa (południowa)

Obrazy + -
Nazwa / Ilośc / Nr Rejestru / Nr Pozwolenia Konserwatorskiego
Obraz „Zatrzymanie powozu biskupa Andrzeja” / 1 / B/233/111 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Obraz „Nieudana próba dzielenia relikwii drzewa krzyża” / 1 / B/233/114 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Obraz „Złożenie Dominikanom Zdobycznej chorągwi przez hetmana Kalinowskiego w bitwie z pułkownikiem Neczajem” / 1 / B/233/112 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Ołtarz Imienia Jezus + -
Nazwa / Ilośc / Nr Rejestru / Nr Pozwolenia Konserwatorskiego
Ołtarz Imienia Jezus / 1 / B/233/12 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Obraz górny „Matka Boska z Dzieciątkiem i św. Małgorzatą Węgierską w ołtarzu bocznym” / 1 / B/233/19 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Obraz główny „Dzieciątko Jezus” / 1 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Obraz „Obrzezanie Dzieciątka / 1 / B/233/20 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Figura św. Symeona z Dzieciątkiem Jezus / 1 / B/233/13 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Figura św. Zachariasza / 1 / B/233/14 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Figura na górze „Figura Boga Ojca” / 1 / B/233/15 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Figura na górze „Alegoria Sławy” / 1 / B/233/17 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Figura na górze „Alegoria Chwały” / 1 / B/233/16 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Ołtarz Św. Jacka + -
Nazwa / Ilośc / Nr Rejestru / Nr Pozwolenia Konserwatorskiego
Chór / 1 / B/233/82 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Balustrada / 2 / B/233/82 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Obraz „Św. Cecylia” / 1 / B/233/131 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Prospekt Organowy / 1 / B/233/83 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Figura św. Cecylii na prospekcie / 1 / B/233/83 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Szafa z klawiaturą prospektu / 1 / B/233/83 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)

Kaplica Hulewiczów (Przemienienia Pańskiego)

Obrazy + -
Nazwa / Ilośc / Nr Rejestru / Nr Pozwolenia Konserwatorskiego
Obraz na ścianie tylnej „Św. Katarzyna Aleksandryjska” / 1 / B/233/110 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)

Kaplica Ossolińskich (Matki Boskiej Trybunalskiej, Matki Boskiej Różańcowej, Świętego Jacka)

Epitafia + -
Nazwa / Ilośc / Nr Rejestru / Nr Pozwolenia Konserwatorskiego
Epitafium Stanisława Wróblewskiego (zm. 1844 r.) / 1 / B/229/9 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Epitafium Pawła Karskiego Kanonika Gnieźnieńskiego (zm. 1645 r.) / 1 / B/229/8 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Epitafium Jana Wiesczickiego / 1 / B/229/7 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Ołtarze + -
Nazwa / Ilośc / Nr Rejestru / Nr Pozwolenia Konserwatorskiego
Ołtarz z obrazem Matki Boskiej Trybunalskiej / 1 / B/229/1 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Obrazy + -
Nazwa / Ilośc / Nr Rejestru / Nr Pozwolenia Konserwatorskiego
Obraz górny Matki Bożej Różańcowej i św. Dominika / 1 / B/229/3 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Obraz główny Matki Bożej Trybunalskiej (Matki Boskiej Opieki) / 1 / B/229/2 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Figury + -
Nazwa / Ilośc / Nr Rejestru / Nr Pozwolenia Konserwatorskiego
Posąg biskupa czytającego / 1 / B/229/4 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Posąg biskupa głoszącego / 1 / B/229/5 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Figura Anioła / 1 / B/229/6 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Wyprawy tynkowo-malarskie (polichromia) ścian i sklepienia + -
Nazwa / Ilośc / Nr Rejestru / Nr Pozwolenia Konserwatorskiego
Dekoracja plastycznej – podłucze w przejściu do kaplicy, belkowanie, kapitele pół pilastrów i sklepienie kopuły- kaplicy Św. / 1 / B/229/10 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Sztukaterie w kopule (Konserwacja estetyczna) / 1 / B/229/10 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Sztukaterie w latarni (Konserwacja estetyczna) / 1 / B/229/10 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Sztukaterie sklepienia przedsionka (Konserwacja estetyczna) / 1 / B/229/10 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Ściana tylna z malowidłem / 1 / B/229/10 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)

Kaplica Jełowickich (Matki Boskiej Ruszelskiej)

Obrazy + -
Nazwa / Ilośc / Nr Rejestru / Nr Pozwolenia Konserwatorskiego
Obraz „Adoracja Matki Boskiej z Dzieciątkiem przez św. Dominika” / 1 / B/233/126 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Obraz: „Paweł Ruszel” / 1 / B/233/125 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Konfesjonał + -
Nazwa / Ilośc / Nr Rejestru / Nr Pozwolenia Konserwatorskiego
Konfesjonał / 1 / B/233/89 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)

Kaplica Matki Boskiej Paryskiej (Niepokalanego Poczęcia)

Ołtarz p.w. Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia + -
Nazwa / Ilośc / Nr Rejestru / Nr Pozwolenia Konserwatorskiego
Ołtarz p.w. Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia / 1 / B/232/1 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Figura „Putta” / 2 / B/232/1 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Prospekt / 1 / B/232/3 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Balustrada / 1 / B/232/3 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Wyprawy tynkowo-malarskie (polichromia) ścian i sklepienia + -
Nazwa / Ilośc / Nr Rejestru / Nr Pozwolenia Konserwatorskiego
Dekoracja architektoniczno-rzeźbiarska, dekoracja sztukatorska sklepienia, konchy absydy, gurt, przęseł, łuku tęczy, głowic pilastrów i pasów pomiędzy gurtami – kaplicy MB NP / 1 / B/232/29-29i / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Polichromia sklepienia i konchy absydy z czterema obrazami wydzielonymi w stiukowych rezerwach umieszczonych na sklepieniu nawy i absydy z przedstawieniami: Przekazanie Dominikanom relikwii Drzewa Krzyża Św., Adoracji relikwii Drzewa Krzyża Św. przez Św. Tomasza z Akwinu i Św. Dominika, Gołębicy Ducha Św., pary Aniołów oraz Boga Ojca w kaplicy MB NP / 1 / B/232/30-30c / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)

Kaplica Szaniawskich (Św. Marii Magdaleny)

Ławka + -
Nazwa / Ilośc / Nr Rejestru / Nr Pozwolenia Konserwatorskiego
Ławka / 1 / B/233/88 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Epitafium + -
Nazwa / Ilośc / Nr Rejestru / Nr Pozwolenia Konserwatorskiego
Epitafium „D.O.M. 1721” (Szaniawskich) / 1 / B/233/100 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Obraz + -
Nazwa / Ilośc / Nr Rejestru / Nr Pozwolenia Konserwatorskiego
Obraz „Panorama miasta Lublina z 1719 r. w czasach pożaru miasta” / 1 / B/233/124 (B/233/124a) / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)

Kaplica Św. Katarzyny

Konfesjonał + -
Nazwa / Ilośc / Nr Rejestru / Nr Pozwolenia Konserwatorskiego
Konfesjonał biały / 1 / B/233/89 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Obraz + -
Nazwa / Ilośc / Nr Rejestru / Nr Pozwolenia Konserwatorskiego
Obraz„Odwrót wojsk Chmielnickiego spod Lublina” / 1 / B/233/122 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)

Kaplica Pszonków (Św. Tomasza)

Obraz + -
Nazwa / Ilośc / Nr Rejestru / Nr Pozwolenia Konserwatorskiego
Obraz „Adoracja relikwii drzewa krzyża” / 1 / B/233/123 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Epitafium + -
Nazwa / Ilośc / Nr Rejestru / Nr Pozwolenia Konserwatorskiego
Epitafium Adamus  Pszonka (Adama z Babina Pszonki) / 1 / B/233/99 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Ławka + -
Nazwa / Ilośc / Nr Rejestru / Nr Pozwolenia Konserwatorskiego
Ławka / 1 / B/233/88 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)

Kaplica Firlejów

Nagrobek Mikołaja i Piotra Firlejów + -
Nazwa / Ilośc / Nr Rejestru / Nr Pozwolenia Konserwatorskiego
Nagrobek Mikołaja i Piotra Firlejów / 1 / B/230/9 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Obraz + -
Nazwa / Ilośc / Nr Rejestru / Nr Pozwolenia Konserwatorskiego
Obraz „Gniew Boży” / 1 / B/230/12 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Krata + -
Nazwa / Ilośc / Nr Rejestru / Nr Pozwolenia Konserwatorskiego
Krata / 1 / B/230/16 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Ołtarz p.w. Św. Dominika + -
Nazwa / Ilośc / Nr Rejestru / Nr Pozwolenia Konserwatorskiego
Ołtarz p.w.  Św. Dominika / 1 / B/230/1 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Obraz górny „Pieta” / 1 / B/230/4 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Obraz główny św. Dominika / 1 / B/230/2 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Obraz „Chrystus w Ogrójcu” w ołtarzu kaplicy Firlejów / 1 / B/230/3 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Figura „Matki B. Bolesnej” / 1 / B/230/5 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Figura św. Jana Ewangelisty / 1 / B/230/6 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Tabernakulum w ołtarzu kaplicy Firlejów / 1 / B/230/7 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Krata tronu tabernakulum w ołtarzu w kaplicy Firlejów / 1 / B/230/8 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Wyprawy tynkowo-malarskie (polichromia) ścian i sklepienia + -
Nazwa / Ilośc / Nr Rejestru / Nr Pozwolenia Konserwatorskiego
Dekoracja plastyczna ścian- dekoracja ścian i belkowania, kopuły, podłucza przejścia arkadowego i fryzu belkowania w przejściu kaplicy Firlejów / 1 / B/230/13 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Sztukaterie w latarni (Konserwacja estetyczna) / 1 / B/230/13 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Sztukaterie w kopule (Konserwacja estetyczna) / 1 / B/230/13 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Ściana tylna z malowidłem / 1 / B/230/13 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)

Przedsionek

Drzwi główne + -
Nazwa / Ilośc / Nr Rejestru / Nr Pozwolenia Konserwatorskiego
Drzwi główne / 1 / B/233/92 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
Chrystus na krzyżu + -
Nazwa / Ilośc / Nr Rejestru / Nr Pozwolenia Konserwatorskiego
Chrystus na krzyżu / 1 / B/233/95 / IR.5114.26.1.2013 (IR.5144.7.1.2015)
W naszej Bazylice realizowany jest projekt Klasztor w sercu miasta – renowacja Bazyliki Ojców Dominikanów w Lublinie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury