Międzynarodowa konferencja naukowa

Unia Polsko-Litewska i Znak Dziedzictwa Europejskiego

O konferencji

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestniczenia w międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Unia polsko-litewska i znak dziedzictwa europejskiego”, która odbędzie się 15 września 2018 r., przy ul. Złotej 9 (sala konferencyjna oo. Dominikanów – wejście od dziedzińca). Konferencja rozpocznie się o godzinie 9:00.

Podczas konferencji zostaną omówione prace renowacji Bazyliki oo. Dominikanów, a także szerszy kontekst i znaczenie tego miejsca dla historii Europy. Podczas spotkania zostanie odtworzony film sporządzony na potrzeby promocji Bazyliki. Przewidujemy kilka paneli dyskusyjnych poświęconym wymianie refleksji.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Zapraszamy wszystkich do aktywnego uczestnictwa w tym kulturalnym wydarzeniu. O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

Pytania związane z konferencją prosimy kierować na adres: kontakt@kulturanazlotej.pl.

Plan konferencji

09.00 – 09.10 – Powitanie gości i słowo wstępne przeora klasztoru – o. Krzysztof Modras OP
09:10 – 09:20 – Kilka słów o inwestycji i projekcie koordynatora projektu i byłego przeora klasztoru – o. Grzegorz Kluz OP
09:20 – 10:00 – o. dr Sławomir Brzozecki OP – Historia klasztoru lubelskiego
10:00 – 10:40 – prof. dr hab. Leszek Wojciechowski – Kształtowanie się sanktuarium Krzyża Świętego
10:40 – 11:00 – Przerwa kawowa
11:00 – 11:40 – kustosz Jolanta Polańska – Unia Lubelska historia i legenda
11:40 – 11:55 – dr Dariusz Kopciowski – Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków
11:55 – 12:10 – dr Hubert Mącik – Miejski Konserwator Zabytków
12:10 – 12:30 – Maciej Filip i Aneta Filip – Generalny Wykonawca prac remontowo-konserwatorskich w bazylice
12:30 – 12:50 – Przerwa kawowa
12:50 – 13:20 – Oprowadzenie po odrestaurowanej bazylice
13:20 – 14:20 – Panel dyskusyjny – pytania do prelegentów, ew. własne spostrzeżenia uczestników konferencji.
14:20 – 15:00 – Przerwa obiadowa
15:00 – 15:30 – Film „Klasztor w sercu miasta”
15:30 – 16:00 – Zakończenie – podziękowania i pożegnanie gości

W naszej Bazylice realizowany jest projekt Klasztor w sercu miasta – renowacja Bazyliki Ojców Dominikanów w Lublinie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury