Nagrobek Piotra Firleja

TEKST: WALDEMAR KAPEĆ OP, FOT. JACEK SADOWSKI

Został on umieszczony na końcu lewej nawy. Jest to nagrobek w stylu renesansowym, wykonany w Pińczowie w 1619 r. (krąg Santi Gucciego).