O projekcie

klasztor w sercu miasta
LUBELSCY DOMINIKANIE

Pierwszy kościół dominikanów w Lublinie powstał po przybyciu Braci Kaznodziejów w XIII wieku. Ks. Jan Ambroży Wadowski, historyk kościołów lubelskich twierdzi, że dominikanie rozpoczęli swoją działalność w Lublinie w 1342 r. Był to rok ufundowania już murowanego kościoła i klasztoru przez króla Kazimierza Wielkiego.

Celem braci dominikanów jest głoszenie Ewangelii przez kaznodziejstwo, pracę naukową i inne formy duszpasterstwa. Każdy klasztor jest pomyślany jako miejsce modlitwy i studium, a obowiązkiem dominikanów jest dzielenie się z innymi tym, co uzyskali na modlitwie i podczas studiowania.

Zachowały się informacje o istnieniu studium, które przygotowywało kleryków do kapłaństwa, tzw. Studium Formale – bez prawa nadawania stopni naukowych onaz w późniejszych latach także Studium Generale – z prawem nadawania stopnia lektora i bakałarza filozofii i teologii (w dzisiejszej terminologii: magister i doktor). Istniało ono od 1644 do 1686 r. będąc zarazem pierwszą wyższą uczelnią w Lublinie. Pierwszym rektorem lubelskiej uczelni był o. Paweł Ruszel.

Od około 1420 r. klasztor dominikanów lubelskich nabrał wyjątkowego znaczenie, a to ze względu na przechowywanie w tym miejscu relikwii Krzyża św. Z tej racji do tutejszego kościoła przybywały pielgrzymki z różnych stron Polski, przychodzili również dostojnicy kościelni i państwowi podczas swojego pobytu w Lublinie. Dużą prężność wykazywały skupione przy kościele dominikanów Bractwo Różańcowe i Bractwo Krzyża Świętego.

Według tradycji w1569 r. w tutejszym klasztorze, w gotyckim refektarzu na parterze klasztoru, została podpisana Unia lubelska. Do dzisiaj zachował się krucyfiks, na który składana była wówczas przysięga. Prawdopodobnie ten to krucyfiks miał oglądać Jan Matejko przed namalowaniem obrazu przedstawiającego Unię lubelską.

Po kasacie klasztoru w 1886, władze rosyjskie urządziły w tym miejscu koszary. Budynek był dostępny dla każdego, był więc sukcesywnie grabiony i niszczony. Dopiero w 1900 r. zdewastowany klasztor przejęło Lubelskie Towarzystwo Dobroczynności na sierociniec. Po ponad dwudziestu latach starania u biskupa lubelskiego, w 1938 r. dominikanie odzyskali swój kościół.

Obecnie w klasztorze mieszka piętnastu braci, którzy zajmują się pracą w kościele i duszpasterstwach. Ważną częścią działalności lubelskiego klasztoru jest także angażowanie się w życie kulturalne Lublina. W bazylice regularnie odbywają się koncerty, a na krużgankach klasztoru spotkania, wykłady i wystawy.

Klasztor
w sercu miasta

2014-2020

W NASZEJ BAZYLICE REALIZOWANY JEST PROJEKT KLASZTOR W SERCU MIASTA – RENOWACJA BAZYLIKI OJCÓW DOMINIKANÓW W LUBLINIE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ROZWÓJ ZASOBÓW KULTURY

Zakres projektu

•  Renowacje całej Bazyliki (oprócz kaplicy Tyszkiewiczów i prezbiterium, które zostały odrestaurowane w poprzednich latach)
•  Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku wraz z konserwacja siedmiu ołtarzy, ambon, obrazów i organów w Kaplicy MB Paryskiej
•  Instalacje ogrzewania podłogowego z wykorzystaniem pomp ciepła
•  Udostępnienie Kaplicy MB Paryskiej na kameralna sale koncertowa
•  Utworzenie dodatkowego wejścia do Bazyliki z dostępem dla osób niepełnosprawnych
•  Przystosowanie Bazyliki do realizacji w jej przestrzeni bogatej oferty kulturalnej i edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych

Podstawowym celem projektu są prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy Bazylice pw. św. Stanisława w Lublinie oraz konserwacja wybranych zabytków ruchomych wyposażenia wnętrza bazyliki. Środki zostaną wykorzystane również na digitalizację i konserwację części zbiorów (księga Ruszla).

Działania te mają doprowadzić do powstania nowej oferty kulturalnej skierowanej do dzieci, młodzieży, dorosłych, osób z niepełnosprawnościami oraz osób wykluczonych. Będą to m.in.: lekcje historii sztuki dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych „Renesans Lubelski” oraz lekcje „Druki o. Pawła Ruszla jako przykład wydawnictw XVII- wiecznych”.

Cel główny projektu

Ochrona i udostępnianie dziedzictwa kulturowego Polski Wschodniej

Beneficjent

Klasztor Ojców Dominikanów w Lublinie

Koszty realizacji

15,6 mln

Całkowity koszt projektu 0

12,8 mln

Kwota dofinansowania 0

W naszej Bazylice realizowany jest projekt Klasztor w sercu miasta – renowacja Bazyliki Ojców Dominikanów w Lublinie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury