Organy

TEKST: WALDEMAR KAPEĆ OP, FOT. PIOTR MACIUK, JACEK SADOWSKI
Pozytyw w kaplicy Niepokalanego Poczęcia N.M.P.

Jest to instrument z lat 1740-60. Pierwotnie znajdował się w chórze zakonnym, poza głównym ołtarzem. Nieco przed 1800 r. przeniesiono go na chór muzyczny w nawie głównej, a po 1800 r. znalazł się na obecnym miejscu. Szafa pozytywu została wykonana w stylu renesansowo-barokowym. Jest to jeden z najstarszych instrumentów tego typu zachowanych w Lublinie.

Pozytyw ma 5 głosów: Flet major 8', Pryncypał 4’, Gemshorn 4’, Oktawa 2’ i Quinta 1 1/3’. Wiatrownica zasuwowo-klapowa, traktura mechaniczna, miech magazynowy z XIX w.

Organy nad wejściem do kościoła

Zostały zbudowane przez Jana Czapucińskiego w 1800 r., a przebudowane w 1893 r. przez firmę Leopolda Blomberga z Warszawy. Obecny prospekt prezentuje styl barokowo-klasycystyczny. Organy mają 20 głosów – podzielonych pomiędzy 2 manuały i pedał. Wiatrownice stożkowe, mechaniczna traktura klawiatur i pneumatyczna registrów. Miech magazynowy z XIX w.