Andrzej Gładysz

Muzykolog

Informacje

Pochodzi z Tuchowa (woj. małopolskie). Absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Tarnowie (2005). Historyk, muzykolog. W 2015 r. obronił doktorat z nauk humanistycznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, pracuje jako adiunkt w Katedrze Instrumentologii Instytutu Nauk o Sztuce oraz Pracowni Wojskowo-Historycznej Instytutu Historii KUL. Prowadzi bogatą działalność naukową i artystyczną (wokalną oraz konferansjerską).

Jako muzykolog podejmuje zagadnienia z zakresu historii muzyki oraz instrumentologii (szczególne hobby stanowi rola instrumentów w dawnym wojsku polskim). Uczestniczy w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych i publikuje efekty swoich badań. Jest autorem ponad 100 artykułów naukowych i haseł encyklopedycznych, m.in. w serii „Studia Organologica”, „Rocznikach Teologicznych”, „Studia Liturgica”, „Encyklopedii Katolickiej” oraz „Encyklopedii 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”, redaktorem 6 publikacji, członkiem redakcji „Przeglądu Historyczno-Wojskowego”.

Dużą wagę przywiązuje do popularyzacji wiedzy o muzyce, którą realizuje przede wszystkim przez działalność konferansjerską. Swoim słowem poprzedzał koncerty w Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie, wydarzenia artystyczne z udziałem Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków Oddziału Lubelskiego oraz Chóru Akademickiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II podczas krajowych i zagranicznych tournée zespołu. Autor scenariuszy i koncepcji koncertów, eventów i audycji muzycznej, stale współpracujący z organizowaną w Filharmonii Lubelskiej „Akademią Muzyki i Plastyki”.

Obdarzony oryginalnym ciepłym głosem o dużej skali (tenorowej i barytonowej), z powodzeniem odnajduje się zarówno w repertuarze poważnym, jak i rozrywkowym.

Od początku studiów związany z Chórem Akademickim KUL, z którym występuje jako solista na koncertach zespołu w Polsce i za granicą (większość krajów Europy oraz Argentyna, Korea Płd., Meksyk). Uczestniczył w nagraniu kilku płyt CD zespołu, m.in. wykonując partie solowe.
W latach 2010-2018 związany z Teatrem Muzycznym w Lublinie, początkowo jako artysta chóru, z czasem również jako solista. Od 2017 roku współpracuje również z warszawskimi impresariatami: Sceną Gwiazd i MS Promotion. W latach 2013-2019 solista Chóru Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie. Jako solista koncertował również z Krzesimirem Dębskim, dokonując ukraińskiego prawykonania „Oratorium Wołyńskiego” w 2018 r. w Archikatedrze Lwowskiej. Występował także u boku Krzysztofa Cugowskiego. Posiada w swoim repertuarze bogaty wybór muzyki patriotycznej i ludowej oraz przebojów 20-lecia międzywojennego i lat 60-80 XX w.

Animator kultury, aktywnie angażujący się w życie artystyczne Lublina w zakresie historii i kultury muzycznej. Prezes Stowarzyszenia Rekosntrukcji Historycznej „Wrzesień 39”, wiceprezes „Stowarzyszenia na rzecz kultury polskiej „Poloniana””.

fot. Marcin Liber