Anna Barska

Wokalistka

Informacje

Dyplom w zakresie śpiewu solowego uzyskała z wynikiem bardzo dobrym na Wydziale Wokalno – Aktorskim Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego
w Katowicach, w klasie prof. H. Skubis – Kalemby. Jej wykształcenie uzupełnia dyplom Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w klasie fortepianu i tytuł magistra muzykologii (klasa dyrygentury chóralnej) w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Swoje umiejętności wokalne doskonaliła ponadto na Kursie Wokalnym w Krynicy i mistrzowskich kursach prof. R. Karczykowskiego, prof. A. Słowakiewicz – Wolańskiej i Opera Masterclass z Accademia d’Arte Lirica di Ossimo prowadzonego przez Maestro Vincenzo de Vivo i Maestrę Alla Simoni.
Już podczas studiów wzięła udział w licznych koncertach kameralnych i spektaklach operowych – do szczególnych osiągnięć zaliczyć należy wykonanie partii Almireny w Rinaldo G.F. Haendla w ramach V Festiwalu im. G.G.Gorczyckiego.

Dziś Anna Barska jest jedną z najaktywniejszych zawodowo śpiewaczek Lubelszczyzny. Od 2015 roku w Teatrze Muzycznym w Lublinie wciela się przede wszystkim w pierwszoplanowe role sopranowe w dziełach takich jak Kraina uśmiechu F. Lehara (Liza), Phantom z muzyką M. Yestona (Christine Daee), czy Bal w Savoy’u P. Abrahama (Madeleine). Ponadto, w swoim scenicznym dorobku posiada partie głównie operowe, jak i musicalowe, z których najważniejsze to: Saffi i Arsena (Baron cygański J. Straussa), Hanna (Straszny dwór S. Moniuszki), I Dama (Czarodziejski flet W.A. Mozarta), Pilar (Zarzuela Gigantes y cabezudos E. Caballero), czy Światło (musical Fidelitas z muzyką M. Jurkiewicza – prapremierowe przygotowanie partii). Ponadto
usłyszeć można ją w wielu koncertach obejmujących szeroki zakres repertuarowy organizowanych przez tę instytucję.

Dysponując lirycznym sopranem o bogatych właściwościach interpretacyjnych i wielokierunkowym wykształceniem posiada w swoim repertuarze muzykę należącą do różnych epok i stylów – od baroku po dzieła współczesnych kompozytorów. W jej dorobku znajdują się więc zarówno kompozycje operowe, operetkowe, musicalowe, kantatowo – oratoryjne i liryka wokalna, którą darzy szczególnym zainteresowaniem. Szczególnie ważnym osiągnięciem jest w tej materii prapremierowe nagranie pieśni J. Gablenza (1888-1937) z op. 10, 18 i 28 dla wydawnictwa Acte Préalable.

Stale współpracuje ponadto ze Stowarzyszeniem Polskich Artystów Muzyków Oddział Lubelski i z Centrum Inicjatyw Artystycznych w Lublinie. Dzięki temu do jej działalności należy szereg projektów zmierzających do popularyzowania muzyki klasycznej, w szczególności tej o polskim rodowodzie. Wymienić warto udział w koncertach kameralnych organizowanych w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki, prawykonanie formy teatralnej Liryczne Wspomnienie o Julii Hartwig w ramach obchodów 700-lecia Miasta Lublin, I Festiwal im. W. F. Lesslów w Puławach, Letni Festiwal Muzyczny w Kutnie i inne, pomniejsze.

Poza działalnością artystyczną, ważną część jej dorobku stanowi prowadzenie zajęć i warsztatów edukacyjnych związanych z indywidualnym i zbiorowym kształceniem emisji głosu. Prowadzi zajęcia wokalne w Akademii Wokalno – Teatralnej J. Turowicza w Lublinie i pracuje z chłopcami z chóru Pueri Cantores Lublinenses.

2017
Za swoją działalność artystyczną uhonorowana Medalem Pamiątkowym Marszałka Województwa Lubelskiego.