Bartek Stańczyk

Akordeonista

Informacje

„Na akordeonie” od 6 roku życia. Nauka gry na akordeonie klasycznym w muzycznej szkole podstawowej i średniej. Absolwent szeregu kursów muzyki tradycyjnej żydowskiej (m.in. Yiddishe Summer Weimar), polskiej, bałkańskiej, oraz Jazz Studium FMZ Munich. W tradycyjnej muzyce polskiej i bałkańskiej oraz w klezmerskiej od wielu lat bardzo poszukiwany akordeonista. Grał z Orkiestrą Świętego Mikołaja współzałożyciel Siegra Trio, które łączy w unikalnym stylu muzykę polską, bałkańską i żydowską, oraz z Caci Vorba, jednym z czołowych zespołów cygańskich w kraju. Muzyk Klezmer Orchestra (DE) i „global shtetl band” (DE). Współpracuje za stałe z Teatrem NN w Lublinie i Akademie Burg Fürsteneck (DE).