Debora Kramarek

Skrzypaczka

Informacje

Jest absolwentką Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina w Warszawie w klasie skrzypiec Tadeusza Gadziny i Pauliny Sokołowskiej. W latach 2015-2018 studiowała w klasie skrzypiec barokowych Agaty Sapiechy w Międzywydziałowym Zakładzie Muzyki Dawnej działającym przy Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie. W ramach międzynarodowego programu stypendialnego kształciła się pod kierunkiem Susanne Scholz na Kunstuniversität Graz (Austria). W 2020 r. ukończyła studia magisterskie Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi w klasie skrzypiec barokowych Judyty Tupczyńskiej.

Debora Kramarek uczestniczyła w licznych koncertach wykonując partie solowe i orkiestrowe w dziełach m.in. J.S. Bacha, A. Corellego, M.A. Charpentiera. W 2018 r. wystąpiła podczas jubileuszowego koncertu w Filharmonii Narodowej jako członek Orkiestry Międzynarodowej Letniej Akademii Muzyki Dawnej. Współpracuje z wieloma zespołami muzyki dawnej: Altberg Ensemble, Il Tempo oraz lubelskim zespołem Senza Battuta. Uczestniczyła w kursach mistrzowskich doskonaląc swoje umiejętności pod kierunkiem wybitnych pedagogów, m.in. Simona Standage’a, Agaty Sapiechy, Leili Schayegh.

2017-2020
Była członkiem Zespołu Muzyki Dawnej Filharmonii Lubelskiej, z którym wykonywała dzieła epoki baroku, klasycyzmu i wczesnego romantyzmu.
2019
Została członkiem orkiestry barokowej programu stypendialnego Academia Montis Regalis we Włoszech.