Elżbieta Burdzań

Wiolonczelistka

Informacje

Pochodzi z rodziny o muzycznych tradycjach. Jest absolwentką OSM I i II st. im. K. Lipińskiego w Lublinie klasy wiolonczeli Doroty Karskiej. Ukończyła studia magisterskie w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi w klasie wiolonczeli Stanisława Firleja i Tomasza Darocha, a także w klasie wiolonczeli barokowej Jakuba Kościukiewicza. Swoje umiejętności gry kształciła również na wiolonczeli piccolo.

Uczestniczyła w licznych mistrzowskich kursach solowych oraz zespołowych. Wykonuje muzykę różnych epok, począwszy od XVI-wiecznej, poprzez utwory klasyczne i romantyczne aż do twórczości najnowszej – muzyki XXI w. czego przykładem są występy w Polsce i za granicą podczas Festiwalu Warszawska Jesień. Jako wiolonczelistka barokowa występowała na wielu koncertach i festiwalach, w ramach których często realizowała partie wiolonczeli koncertującej m.in. podczas Festiwalu Muzyki Klasycznej w Solcu nad Wisłą czy Akademii Latynoamerykańskiej we wrocławskim NFM z MuOB. Współpracowała m.in. z Zespołem Muzyki Dawnej Filharmonii Lubelskiej, Bar(o)que Ensemble (którego jest współzałożycielem) oraz Lubelską Akademią Muzyki Dawnej.

Od 2019
Prowadzi klasę wiolonczel w Szkole Muzycznej I i II st. im. T. Szeligowskiego w Lublinie.