Elżbieta Charlińska

Organistka, muzykolog

Informacje

Organistka, muzykolog, dr hab. sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej- instrumentalistyka, adiunkt w IM KUL. Poza pracą naukowo-dydaktyczną prowadzi działalność artystyczną, która obejmuje recitale organowe oraz koncerty kameralne. Występowała w kraju i za granicą (Francja, Niemcy, Włochy, Belgia, Ukraina, Słowacja).

W programach recitali zawsze propaguje muzykę polską. W dorobku posiada nagrania płyt CD z repertuarem solowej muzyki organowej i muzyki kameralnej. Rodzimą literaturę organową utrwaliła na solowych płytach m.in.: Polska sonata organowa okresu II wojny światowej (2009), Qui habitat in adiutorio Altissimi (2013). Realizowała partie organowe w nagraniach kameralnych m.in. : Szczygiełkowa Muzyka (2005), Fides-Spes-Caritas (2009), Tryumfy Króla Niebieskiego (2016).

Współpracuje z: Chórem Akademickim KUL, Chórem „Cum Musica” i Chórem „Carduelis”.

2015
Dokonała polskiego prawykonania Koncertu organowego „A su Santidad el Papa Juan Pablo II” Tomása Villajos Soler.
2019
Nagrała organową „ Suitę polską” A. Nikodemowicza. Jej koncertowe prawykonanie nastąpiło 17 listopada tegoż roku.