Filip Presseisen

Organista

Informacje

Polski organista i improwizator urodzony w 1985 roku w Szczecinie. Ukończył z wyróżnieniem klasę organów prof. dr h. c. Christopha 
Bosserta w Hochschule für Musik w Würzburgu jako stypendysta
bawarskiego programu BAYHOST w 2013 roku, oraz klasę organów prof.
 Andrzeja Chorosińskiego na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w
 Warszawie w roku 2010. W trakcie studiów wziął udział w rocznym
 programie Erasmus-Socrates i studiował w klasie prof. Franza
 Danksagmüllera w Hochschule für Musik w Lubece.


Brał udział w kursach mistrzowskich prowadzonych przez profesorów 
takich jak Wolfgang Zerer, Michael Radulescu, Peter van Dijk, Harald
 Vogel, Martin Sander, Rudolf Mayer, László Fassang oraz Andrés Cea 
Galán. Oprócz tego, wziął udział w kursach improwizacji organowej
 prowadzonych przez prof. Wolfganga Seifena oraz Dirka Börnera.
 Po ukończeniu warszawskiej uczelni odbył półroczną praktykę
 organmistrzowską w warsztacie Kristiana Wegscheidera w Dreźnie
 (Wegscheider Orgelbau Dresden) oraz zakładzie braci Torkildsen w 
Norwegii (Torkildsen Orgelbyggeri Åsen), wziął również udział kursie 
intonacji, organizowanym przez Międzynarodowe Stowarzyszenie 
Organmistrzów (ISO) w zakładzie Bernarda Aubertina w Courtefontaine we 
Francji.
 Jest członkiem Baltisches Orgel Centrum, międzynarodowej grupy 
Bach-Societät, Polskiego Towarzystwa Bachowskiego oraz 
przewodniczącym Podkomisji ds. Budownictwa Organowego Archidiecezji
 Krakowskiej.
   

Koncertuje zarówno w kraju, jak i za granicą (Niemcy, Włochy, 
Szwajcaria, Czechy, Węgry, Norwegia, Litwa).
 Oprócz tego koncertuje jako improwizator, podkładając na organach
muzykę do filmów niemych oraz współpracując z zespołami Flores 
Rosarum, Kantorei Sankt Barbara, Cracov Singers. Wykładowca Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej, 
kierownik sekcji instrumentalnej w Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej
 II stopnia w Krakowie.


2015
Wygrał konkurs Centrum Edukacji Artystycznej na
napisanie programu nauczania przedmiotu "organy". Program ten stał się 
modelem nauczania w szkołach muzycznych II stopnia w Polsce.
2015
Zdobył I miejsce na Międzynarodowym Konkursie
Improwizacji "Internationaler Kinoorgel-Wettbewerb im Babylon" w 
Berlinie.
2016
Został laureatem Międzynarodowego Konkursu
 Organowego ION w Norymberdze otrzymując nagrodę specjalną 
Antalffy-Preis za najlepszą interpretację utworów na organach
historycznych.
 
2017
Zajął I miejsce oraz otrzymał nagrodę specjalną - 
Puchar Prezydenta Miasta Poznania - na VI Międzynarodowym Konkursie
 Organowym im. Feliksa Nowowiejskiego w Poznaniu.
 
2019
Został laureatem Międzynarodowego Konkursu
 Improwizacji w Schwäbisch Gmünd zdobywając II miejsce oraz nagrodę 
publiczności.