Restaurare Basilicam

Fundacja

Informacje

Misją Fundacji Restaurare Basilicam jest pozyskiwanie, gromadzenie i wykorzystywanie środków materialnych na remont Bazyliki i Klasztoru dominikanów w Lublinie oraz animacja działań na polu kultury i edukacji w ramach projektu Kultura na Złotej.

Fundacja poprzez angażowanie w działania wolontariuszy i współpracę z różnorodnymi środowiskami (administracją publiczną, firmami, szkołami, instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi) wspiera Klasztor Dominikanów w tworzeniu na Starym Mieście w Lublinie miejsca integracji społecznej i kształtowania się wspólnoty wartości.

Ojcowie Dominikanie zapewniają o swojej modlitwie za wszystkich sympatyków, darczyńców i osoby, które na różne sposoby pomagają wspierać dzieło odnowy Bazyliki i Klasztoru. To z myślą o tych osobach co roku organizowany jest szereg wydarzeń kulturalnych: Koncert dla Przyjaciół i Dobrodziejów, cykl koncertów Wielkopostne Śpiewanie, Warsztaty Muzyki Liturgicznej, Wigilia Starego Miasta czy Zaduszki Jazzowe.