Iwona Sawulska

Wokalistka

Informacje

Urodziła się w Lublinie i tam ukończyła liceum, zdając również maturę muzyczną po klasie fortepianu Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Lublinie. Wykształcenie muzyczne oraz doktorat wraz z habilitacją LetniFestiwal.pl, Letni Festiwal Muzyczny Kutno 2010 iwona_sawulska.jpguzyskała na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej w Łodzi. Wykształcenie rozwijała na Studiach Podyplomowych na Wydziale Nauk Społecznych w zakresie Zarządzania Kapitałem Ludzkim.

Jako artystka debiutowała w Filharmonii Rzeszowskiej u boku A. Hiolskiego. Współpracowała z Teatrem Muzycznym ROMA w Warszawie, Filharmonią Narodową w Warszawie, Operą Bałtycką w Gdańsku, Teatrem Muzycznym w Lublinie, Teatrem im. W. Horzycy w Toruniu. Występowała w filharmoniach: Lubelskiej, Rzeszowskiej, Łódzkiej, Zielonogórskiej, Warmińsko-Mazurskiej, Katowickiej, i innych.

Prowadzi działalność estradową: bierze udział w prestiżowych koncertach i festiwalach – m.in. w Wiedniu zaprezentowała recital pieśni słowiańskich, wystąpiła na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaude Mater w Częstochowie, Muzycznym Festiwalu w Łańcucie, Festiwalu im. I. J. Paderewskiego w Warszawie, Festiwalu Tempus Paschale w Lublinie, Międzynarodowym Festiwalu im. J. Kiepury w Krynicy, Międzynarodowym Festiwalu S. Moniuszki w Kudowie-Zdroju i wielu innych. Współpracuje z takimi kompozytorami, jak: Andrzej Nikodemowicz, Paweł Łukaszewski, Mariusz Dubaj, Stanisław Moryto, Edward Pałłasz, Miłosz Aleksandrowicz, którzy powierzają jej partie solowe w prawykonaniach ich dzieł.

Dokonała nagrań dla Telewizji Polskiej, TV Polonia i Polskiego Radia oraz nagrała dwie CD: Love and Passion – z muzyką M. de Falli, M. Ponce, J. Siqueira, E. Pałłasza, /z J. Münch/ dla Acte Prealable, Freude und Trauer der Liebe – z pieśniami R. Schumanna, /z P. Łykowskim i J. Münch/, dla KOCH International Poland.

Jej działalność pedagogiczna i animatorska obejmuje sferę badań naukowo – dydaktycznych (zagadnienia z historii teatru muzycznego, akustyki muzycznej, interpretacji dzieła muzycznego, międzykulturowego ujęcia muzyki i sztuki w ogóle, funkcji muzyki w życiu publicznym, fizjologii i higieny głosu, zastosowania prawidłowych technik dykcyjnych, oddechowych i ekspresyjnych w świadomej interpretacji tekstu a także muzykoterapii. Jest Koordynatorem ds. organizacji inicjatyw kulturalnych Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miasta w Lublinie. Od 1993r. związana jest z Instytutem Muzykologii KUL w Katedrze Dydaktyki Muzycznej. Współpracuje z Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury w Lublinie (warsztaty i konsultacje artystyczne), pracowała jako nauczyciel pianistyki i wokalistyki w lubelskich szkołach muzycznych. Udziela się jako juror konkursów muzycznych.

Spore grono jej wychowanków kontynuuje kształcenie w akademiach muzycznych, znajduje zatrudnienie w instytucjach kulturalnych i oświatowych. Należy do Forum Kobiet Lublina przy Prezydencie Miasta Lublin. Jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków.

2002
Otrzymała Nagrodę Rektora KUL za przygotowanie do akredytacji Instytutu Muzykologii.
2008
Otrzymała Nagrodę Rektora KUL za działalność pedagogiczną.
2015
Otrzymała Medal Prezydenta Miasta Lublin „Za wybitną działalność artystyczną oraz zaangażowanie na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury muzycznej”.