Jarosław Dumanowski

Historyk

Informacje

Ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (1991) i na Uniwersytecie Angers we Francji. W 1997 obronił pracę doktorską pt. Ród Dąmbskich na tle szlachty kujawskiej. Dzieje fortuny magnackiej (promotor prof. Jacek Staszewski). Habilitował się w 2007, na podstawie rozprawy: Świat rzeczy szlachty wielkopolskiej w XVIII wieku.

Jako visiting professor pracował na Uniwersytecie Bordeaux,w Centrum Norberta Eliasa w L’École des Hautes Etudes en Sciences Sociales oraz w katedrze UNESCO Europejskiego Instytutu Historii i Kultur Wyżywienia (IEHCA), wykładał także na Uniwersytecie Paryż IV Sorbona. Był członkiem Centre de l’Histoire d’Europe Centrale (Centrum Historii Europy Środkowej) na Uniwersytecie Paryż IV Sorbona. Jego zainteresowania badawcze obejmują antropologię historyczną, historię kultury materialnej w czasach nowożytnych oraz historię sztuki kulinarnej i wyżywienia. Pomysłodawca edycji staropolskich książek kucharskich w ramach projektu Monumenta Poloniae Culinaria, pionier polskiej gastronomii historycznej.

W 2001 był stypendystą Maison de Sciences de l’Homme w Paryżu, uczęszczał wtedy na seminaria prof. Jeana-Louisa Flandrina poświęcone historii kuchni i wyżywienia. Jest członkiem rady naukowej Europejskiego Instytutu Historii i Kultur Wyżywienia (IEHCA) oraz Międzynarodowego Komitetu Naukowego wydawanego na Uniwersytecie Paryż IV Sorbona pisma Histoire, économie & société, zasiada w komitecie redakcyjnym polskiego Kwartalnika Historii Kultury Materialnej wydawanego przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN. W latach 2008-2010 pełnił funkcję wicedyrektora Instytutu Historii i Archiwistyki UMK, jest kierownikiem Zakładu Historii Nowożytnej, kieruje Centrum Dziedzictwa Kulinarnego na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniuj.

fot. Mikołaj Kuras
dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego