Justyna Rekść-Raubo

Powiązane

    Informacje

    Podczas swoich koncertów Justyna Rekść-Raubo tworzy okazje do przyjrzenia się różnym rodzajom instrumentów strunowych i smyczkowych w ujęciu historycznym – m.in. cymbałów, lutni, gitary, wiolonczeli, violone, violi da gamba, nykelharfy. Gromadzone już od kilku lat szerokie instrumentarium artystka prezentuje z bliska, tłumacząc zasady budowy i gry.

    Podczas programu w Lublinie Artystka zaprezentuje sopranową i basową odmianę violi da gamba – instrumentu przeżywającego dziś swoisty renesans. Viola jednak wciąż nie jest tak często spotykana na polskiej scenie muzycznej. Instrument królował na dworach arystokratycznych i mieszczańskich Europy w końcu XVI, XVII i częściowo XVIII w. Ilościowo i jakościowo dawna solowa literatura gambowa dorównywana jest nawet do skrzypcowej – powszechnie uznawanej za dominującą. Viola da gamba powoli wzbudza dziś także zainteresowanie współczesnych kompozytorów, którzy wykorzystują zarówno jej melodyczne (lineralne) jak i harmoniczne możliwości.