Kinga Krzymowska-Szacoń

Muzykolożka, autorka opracowań muzycznych

Informacje

Doktor nauk humanistycznych, absolwentka Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Instytutu Matematyki i Informatyki KUL. Dd 2014 r. pracuje jako adiunkt w Katedrze Polifonii Religijnej w Instytucie Nauk o Sztuce KUL. Sekretarz redakcji “Roczników Humanistycznych”, członkini Komitetu Redakcyjnego leksykonu Polish Music. Polish Composers 1918-2010.

Autorka monografii, artykułów i haseł encyklopedycznych dotyczących twórczości kompozytorów polskich.

Uczestniczyła w międzynarodowych konferencjach naukowych, m.in. w Durham i Salonikach. Współpracowała z Filharmonią im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie oraz Dzielnicowym Domem Kultury “Bronowice”.

Jako członkini Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków bierze udział w projektach poświęconych muzyce polskiej, przygotowując towarzyszące koncertom prelekcje.