Kultura Enter

Magazyn internetowy

Informacje

W nieregularniku internetowym kulturaenter.pl staramy się opowiadać o tym, co nas oznacza. Interesuje nas sztuka współczesna, kultura tradycyjna, dizajn, społeczeństwo, historia, media i polityka. Piszemy o najpilniejszych i uniwersalnych sprawach. Zapraszamy do współpracy osobowości, których głos się liczy oraz dobrze zapowiadających się publicystów. Ze szczególną uwagą śledzimy to, co dzieje się u naszych sąsiadów i oddajemy głos intelektualistom z Europy Środkowo-Wschodniej, różnym środowiskom.

Wśród naszych zainteresowań znajdują się szczególnie: tematy z obszaru Europy Środkowo-Wschodniej/ zjawiska społeczne i miejskie/ teatr/ muzyka/dizajn/ animacja kultury/ film/ badania kultury / dobra przestrzeń / edukacja/ literatura/ kultura niezależna / kultura wiedzy / Lublin / miasto i obywatele / nowe media / pamięć / partycypacja / performatyka / polityka kulturalna / przyszłość / samorząd / sieci / społeczności lokalne / stereotypy / tożsamość / tradycja / web 2.0 / międzykulturowość /