Leszek Firek

Skrzypek

Powiązane

    Informacje

    Leszek FIREK – Studiował skrzypce współczesne w Akademii Muzycznej we Wrocławiu, a następnie skrzypce barokowe na podyplomowych studiach w Akademii Muzycznej w  Krakowie u Zygmunta Kaczmarskiego oraz w Dresdner Akademie fuer Alte Musik u Simona Standage. Brał też udział w kursach mistrzowskich interpretacji muzyki dawnej. Wiele koncertuje w kraju i za granicą. Był członkiem czołowych polskich zespołów muzyki dawnej m.in. Fiori Musicali, Arte dei Suonatori i Concerto Polacco, koncertmistrzem II skrzypiec Międzynarodowej Orkiestry Barokowej prowadzonej przez Simona Standage i członkiem Dresdner Barockorchester. Brał udział w nagraniach kilkudziesięciu płyt CD z różnymi zespołami w tym dwu z kierowanym przez siebie ALTRI STROMENTI oraz trzech z drugim jego zespołem – CONCERTO ANTEMURALE. Prowadził klasę skrzypiec barokowych i zespołów kameralnych w ramach Międzywydziałowej Sekcji Muzyki Dawnej PSM II stopnia we Wrocławiu. Obecnie jest nauczycielem dyplomowanym w PSM w Zamościu. Leszek Firek gra na oryginalnych skrzypcach francuskiego lutnika Pierre Delaunay, Paris 1763 i Franz Placht 1794, a także na altówce barokowej.