Warsztaty Kultury

Projekt

Informacje

Propagujemy praktykę „kultury czynnej”. Prowadzimy długofalowe programy rozwoju, oparte na wspólnocie lubelskich operatorów i odbiorców kultury, działających razem i wspierających się wzajemnie. Jesteśmy miejscem, w którym tworzy się kulturę: nowoczesną, interaktywną, interdyscyplinarną, innowacyjną.

Współpracujemy z instytucjami i artystami z całego kraju a także ze świata. Wypracowaliśmy wysoce efektywne w obszarze kultury metody edukacji, zarządzania i animacji. W centrum naszego zainteresowania leży także użycie nowych technologii dla edukacji kulturalnej i promocji dziedzictwa kulturowego.

Organizujemy także cztery największe lubelskie festiwale: Noc Kultury, Wschód Kultury – Inne Brzmienia, Carnaval Sztukmistrzów i Jarmark Jagielloński. Wszystkie zakorzenione w historii i tradycjach Lublina, wpisują się w miejską przestrzeń oraz aktywizują lokalną społeczność.