SYMFONIA PASYJNA

01

marzec

Koncert
Symfonia Pasyjna

Zapraszamy na koncert XXIV edycji Wielkopostnego Śpiewania.
Symfonia Pasyjna to dzieło skomponowane przez Jakuba Wójcika w 2023 roku.
Głównym źródłem inspiracji były objawienia bł. Anny Katarzyny Emmerich. Czytaniom objawień będzie towarzyszyć muzyka, która zilustruje usłyszane treści, jak również stworzy przestrzeń, dzięki której znajdziemy się w samym centrum toczącej się Pasji. Pomogą nam w tym dodatkowe efekty dźwiękowe: dźwięki przyrody, trzaski łańcuchów, uderzenia młota...

Program:
1. Jezus na Górze Oliwnej w Ogrójcu
2. Pojmanie Jezusa
3. Jezus przed Annaszem
4. Jezus przed Kajfaszem
5. Poranny sąd nad Jezusem
6. Jezus prowadzony do Piłata
7. Jezus przed Piłatem
8. Biczowanie
9. Maryja podczas biczowania
10. Oto człowiek
11. Droga krzyżowa
12. Góra Golgota
13. Ukrzyżowanie i śmierć
14. Zmartwychwstanie

FeelHarmonia

Lubelska Orkiestra Muzyki Rozrywkowej FeelHarmonia została utworzona w kwietniu 2020 roku, we współpracy z Fundacją Przestrzeń Talentów. Składa się z grupy utalentowanych muzyków, których pasja do muzyki jest wyczuwalna w każdym dźwięku. Większość członków orkiestry ukończyła szkoły lub studia muzyczne, ale na co dzień zajmują się innym zawodem. Tym samym orkiestra staje się dla nich źródłem muzycznego i artystycznego spełnienia.

FeelHarmonia jest przede wszystkim orkiestrą, która eksploruje nowe brzmienia i przekracza granice gatunków muzycznych. Ich repertuar obejmuje szeroki zakres utworów, poczynając od klasycznych dzieł, poprzez utwory rozrywkowe, filmowe, świąteczne i sakralne aż po współczesne hity.

To co wyróżnia FeelHarmonię spośród innych zespołów, to ich zdolność do interakcji z publicznością. W czasie koncertów orkiestra potrafi stworzyć atmosferę, w której każdy czuje się częścią tego wyjątkowego wydarzenia. Ich koncerty to nie tylko pokaz umiejętności muzycznych, ale również czas radości, uśmiechu oraz skupienia i wzruszenia.

Warto wspomnieć także o zaangażowaniu społecznym FeelHarmonii. Zespół regularnie angażuje się w akcje charytatywne, koncerty dobroczynne i inne inicjatywy mające na celu pomoc potrzebującym oraz wspieranie lokalnej społeczności.

Cykl Koncertów
Wielkopostne Śpiewanie

Wielkopostne Śpiewanie w Bazylice Dominikanów w Lublinie zaczęło się w 2001 roku. Pierwszy koncert zorganizowaliśmy w 2001 roku. Z upływem czasu pojedyncze występy stały się bogatym cyklem koncertów, które odbywają się w wybrane soboty Wielkiego Postu.
Chcemy, aby Wielkopostne Śpiewanie było okazją do indywidualnego spojrzenia na to, co nieprzemijające. Poprzez wielogatunkową muzykę, nierzadko skomponowaną specjalnie na potrzeby naszego festiwalu, tworzymy przestrzeń artystyczną, która sprzyja zadawaniu pytań o miłość, szczęście, cierpienie i przemijanie, o to, co święte i co grzeszne w nas.

W tegorocznej XXIV edycji festiwalu stawiamy na różnorodność i nowatorskie rozwiązania. Postanowiliśmy zestawić dwie muzyczne skrajności: muzykę dawną – polską i zagraniczną, z najnowszą muzyką napisaną w ostatnich kilku latach. Mamy nadzieję, że ten kolaż będzie okazją do poszerzenia muzycznych horyzontów.
Nad repertuarem Wielkopostnego Śpiewania czuwa dyrektorka artystyczna festiwalu – Joanna Głogowska-Szychta. Organizacją całego przedsięwzięcia zajmuje się Fundacja Restaurare Basilicam. Dzięki jej funduszom udało się w znacznej mierze odnowić wnętrze kościoła, w którym odbywają się koncerty, dokonać renowacji zabytkowych organów oraz zapewnić ciągłość projektów kulturalnych. W tym roku Fundacja zbiera środki finansowe na dokończenie renowacji klasztoru oraz na dalszą działalność kulturalną.

fot. Joanna Dadał