Wystawa Marka Leszczyńskiego – „Anioły”

25

styczeń

Wystawa Marka Leszczyńskiego - "Anioły"

Serdecznie zapraszamy na wystawę Marka Leszczyńskiego pt. „Anioły”, zorganizowaną w ramach Europejskiego Festiwalu Smaku.
 Otwarcie wystawy: środa, 7. września 2022 r., godz. 19:00
Miejsce: Klasztor OO. Dominikanów w Lublinie – krużganki.
Marek Leszczyński to artysta, którego mistyczne obrazy wprawiają w drżenie ludzkie serca, namalował obraz „Anioła Podróżnego”. Tak rozpoczął się anielski cykl „Aniołów – ikonostasów”, „Aniołów – domów”, „Aniołów – szaf”, bardzo osobistych „Aniołów opiekuńczych”. W ostatnich latach powstała cała seria „Aniołów Stróżów” z tekstami modlitw oraz wierszy.

W malarstwie Marka Leszczyńskiego odbija się Południowe Podlasie, anioły z nagrobków rodziny Józefa Ignacego Kraszewskiego na pounickim cmentarzu w Wisznicach, ikony z monasteru w Jabłecznej, niezliczone obrazy wotywne. Leszczyński jest człowiekiem Podlasia. – Jest to kraina niezwykle ciekawa, spotykałem tu rzeczy, jakich nie ma gdzie indziej. Moje odkrywanie jest głębokie, bliskie, chodziłem po tej ziemi na klęczkach – mówi artysta.

Wystawa będzie dostępna do oglądania do 12 września.