Wystawa – Open City (14. edycja)

25

styczeń

Wystawa – Open City (14. edycja)

Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych ROZDROŻA zaprasza na XIV edycję Festiwalu Sztuki w Przestrzeni Publicznej Otwarte Miasto / OPEN CITY, która rozpocznie się w Lublinie 1 października i potrwa do 31 października.

Kuratorem tegorocznego Festiwalu jest Robert KUŚMIROWSKI, a idea tej edycji została ujęta w hasło UFORMOWANIE. W tekście kuratora możemy m.in. przeczytać:
„Sztuka w przestrzeni publicznej daje miejsce pomysłowości. Uwalnia wrażliwość. Pozwala na nowo doświadczyć miasta, inaczej o nim opowiedzieć. Kurator proponuje wyprawę do fundamentów miasta – do intymnego doświadczenia z jednej strony, z drugiej – obnaża jego fundamenty. Artyści proponują autorskie topografie prywatnych doznań, a zarazem kierują uwagę na materialny rdzeń architektury – cegły, beton, spoiny, detale. Przymierzają intymność do budowlanego konkretu, symbolikę odnajdują na placu budowy. Architektoniczny konkret zderza się z architekturą marzeń sennych i onirycznych fantazji.”
W Festiwalu weźmie udział 21 artystów, a zobaczymy łącznie 25 prac w przestrzeni centrum Lublina i Starego Miasta. Trasa zwiedzania rozpoczyna się pod budynkiem Centrum Kultury i wiedzie głównym traktem Krakowskiego Przedmieścia na Stare Miasto, gdzie znajduje się większość prac. Finał zwiedzania to monumentalna praca na schodach prowadzących z Placu Zamkowego do Muzeum Narodowego w Lublinie w obrębie którego również zostanie zaprezentowana jedna realizacja.

W Kaplicy Paryskiej znajdą się dwie prace pani Sofie Muller. Pierwsza część to Leap of Haith. Jest to rzeźba dziewczynki grającej w klasy.
 Praca jest wypożyczona z muzeum MOCAK w Krakowie.
 Rzeźby Sofie Muller często inspirowane są dzieciństwem. Rzeźba przedstawia popularną grę w klasy, w której dziecko skacze z pola na pole na jednej nodze – co jest tym trudniejsze, że skacze „bez głowy”, nie patrząc pod nogi. Z dzieci „bez głowy” mogą wyrosnąć bezmyślni dorośli. Tytuł podkreśla dziecięcą, często nawet bezrefleksyjną wiarę we własne możliwości.
Druga część pracy to powtórzony rzut kościoła wykonany z metalu w lekkiej ażurowej konstrukcji.